HomeՇփվում ենքՀՏՀ (Հաճախակի Տրվող Հարցեր)Կա արդյո՞ք Հայաստանում հոդված, որը նախատեսված է կենդանիների պաշտպանության համար:

Կա արդյո՞ք Հայաստանում հոդված, որը նախատեսված է կենդանիների պաշտպանության համար:

Այո, իհարկե:

ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 92-րդ հոդվածը սահմանում է.

Կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը, որը հանգեցրել է դրանց ոչնչացմանը կամ խեղմանը, նախատեսում է տուգանք՝ քաղաքացիների համար' նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց համար՝ ութսունապատիկից մինչեւ հարյուրապատիկի չափով:

 

Բարի Գալուստ

Go to top